Vitajte na našich stránkach!

Čo je solenoidový ventil

Solenoidový ventil(Solenoidový ventil) je priemyselné zariadenie s elektromagnetickým ovládaním, ktoré je základným prvkom využívaným automatizáciou na riadenie kvapaliny.Patrí k pohonu, nie je obmedzený na hydraulický a pneumatický.Nastavte smer, prietok, rýchlosť a ďalšie parametre média v priemyselnom riadiacom systéme.Solenoidový ventil môže spolupracovať s rôznymi obvodmi, aby sa dosiahlo požadované ovládanie, pričom je možné zaručiť presnosť a flexibilitu ovládania.Existuje mnoho druhov solenoidových ventilov a v rôznych polohách riadiaceho systému existujú rôzne funkcie solenoidových ventilov.Najčastejšie používané sú spätné ventily, poistné ventily, smerové ventily, ventily na reguláciu otáčok atďsolenoidový ventilmá uzavretú dutinu s priechodnými otvormi v rôznych polohách a každý otvor je spojený s iným olejovým potrubím.V strede dutiny je piest a na oboch stranách dva elektromagnety.Ktorá strana napájaného solenoidu pritiahne telo ventilu na ktorú stranu.Ovládaním pohybu telesa ventilu sa otvoria alebo zatvoria rôzne otvory na vypúšťanie oleja a otvor na prívod oleja je normálne otvorený, takže hydraulický olej vstúpi do rôznych vypúšťacích potrubí oleja a potom pretlačí piest olejového valca cez tlak oleja, ktorý zase poháňa piestnu tyč, Piestna tyč poháňa mechanizmus.Týmto spôsobom je mechanický pohyb riadený riadením prúdu do elektromagnetu.1. Počas inštalácie je potrebné poznamenať, že šípka na tele ventilu by mala byť v súlade so smerom prúdenia média.Neinštalujte tam, kde priamo kvapká alebo strieka.Solenoidový ventil by mal byť inštalovaný zvisle nahor;2. Solenoidový ventil by mal byť zaručený, že bude normálne fungovať v rozsahu kolísania 15%-10% menovitého napätia napájacieho zdroja;3. Po inštalácii solenoidového ventilu by v potrubí nemal byť žiadny spätný tlakový rozdiel.Pred oficiálnym uvedením do prevádzky ho treba niekoľkokrát zapnúť, aby sa zohrial;4. Pred inštaláciou solenoidového ventilu treba potrubie dôkladne vyčistiť.Zavedené médium by malo byť bez nečistôt.filter inštalovaný na ventile;5. Keď solenoidový ventil zlyhá alebo je vyčistený, je potrebné nainštalovať obtokové zariadenie, aby sa zabezpečila nepretržitá prevádzka systému.


Čas odoslania: 15. august 2022